GRUPO TERAPÉUTICO DE OBESIDAD ALICANTE – VALENCIA – MURCIA

(THERAPEUTISCHE GROEP VOOR OBESITAS (ZWAARLIJVIGHEID) ALICANTE)

Complete behandelingsunit: endoscopische bariatrische behandeling van obesitas

APOLLO OVERSTITCH – METHODE

Endoscopische Gastric Sleeve

(Vertical Banded Restrictieve Gastroplastie, Endo Sleeve Apollo Endochirurgie)

PROFESSIONELE TEAM BESTAANDE UIT:

Dr. Victor Toledo Pimentel

Spijsvertering – digestieve endoscopie – endoscopische bariatrische ingrepen (onderzoek en behandeling van obesitas en zwaarlijvigheid)

Oksana Derevyanchenko Yarosch

Voedingsleer – voeding – obesitas

Jimena Tosselli Dalmasso

Voedingsleer – voeding – obesitas

Marta Roig Martínez

Klinische psychologie – obesitas

Miriam Ferrández

Klinische psychologie – obesitas – eetstoornissen

www.toledopimentel.es

DE APOLLO OVERSTITCH – METHODE

Wij hebben de nieuwste niet-chirurgische technologie ingevoerd om obesitas (zwaarlijvigheid) te behandelen en bestrijden door middel van verkleining van de maag zonder littekens. Het is één van de nieuwste behandelingsmethode van obesitas die door endoscopische interventie wordt uitgevoerd.

APOLLO OVERSTITCH GASTRIC SLEEVE

ENDOSCOPISCHE BARIATRISCHE CHIRURGIE

(behandeling van obesitas en zwaarlijvigheid)

Wat is het en waar bestaat het uit?

Overstitch Apollo Endo-chirurgie is een endoscopische tecniek die het mogelijk maakt hechtingen aan te brengen, waarbij open chirurgie wordt vermeden. 

Het “Apollo Overstitch endoscopic Suturing System” is de eerste ontwikkelde methode om continue hechtingen aan te brengen via het endoscoop kanaal, zonder chirurgie en zonder insnijdingen.

Het is daarom een weinig invasief proces, dat te zamen met medische controle, een evenwichtig dieet onder strikte nutricionele begeleiding, persoonlijke psychologische ondersteuning/behandeling, en het beoefenen van sport tot groot gewichtsverlies leidt in de beginfase en in de follow-up van de ingreep. Het verbetert de gezondheid van de zwaarlijvige patiënt, in het bijzonder met risico’s op Diabetici type II, hart-en vaatziekten en vette lever. 

Via een speciale endoscoop die via de mond onder algehele anesthesie wordt ingebracht, worden er hechtingen in de maagwand gemaakt, waardoor de maagcapaciteit verkleind wordt. Hierdoor onstaat veel eerder het gevoel van verzadiging na inname van voedsel. 

De doorgang van voedsel in de maag naar de pylores wordt vertraagd, waardoor de patiënt vroeg verzadigd is en het hongergevoel wordt uitgesteld. 

Overstitch - EndoSleeve Apollo Endosurgery
Overstitch – EndoSleeve Apollo Endosurgery

APOLLO OVERSTITCH GASTRIC SLEEVE

ENDOSCOPISCHE BARIATRISCHE CHIRURGIE

Hoe en waar wordt het uitgevoerd?

Het hele proces wordt oraal via endoscopie uitgevoerd zonder insnijdingen waardoor de herstelperiode wordt verkort. 

Het wordt poliklinisch uitgevoerd met een minimum aan ziekenhuisopname voor onmiddellijke controle na de uitvoering van de ingreep. 

De ingreep wordt onder algehele anesthesie uitgevoerd in de operatiekamer voor meer veiligheid en zekerheid van de patiënt. 

De hechtdraad is gemaakt van polypropyleen en het hele systeem is latexvrij hetgeen allergische complicaties tot bijna 100% vermindert. 

Waarom te kiezen voor de Apollo Overstitch methode?

Het is aangetoond dat de Apollo Overstitch methode een goede oplossing is voor de behandeling van patiënten die aan obesitas leiden in tegenstelling tot andere technieken zoals de plaatsing van de maagballon (bij sommige patiënten in herhaaldelijke gevallen) of voor patiënten met obesitas die afwijzing van conventionele chirurgische technieken vertonen (verschillende chirurgische BY-pass), zoals onder andere de POSE methode vanwege de vele complicaties of de EndoBarrier methode.  

Het is ook geschikt voor, en de enige endoscopische techniek voor endoscopische reparatie bij patiënten die eerdere bariatrische chirurgie hebben ondergaan en waarbij de ingreep gefaald heeft of de patiënt een terugval heeft gehad na de operatie. 

De voordelen van de Apollo Stitch methode:

* De patiënt herstelt sneller dan bij conventionele chirurgie

* Het neemt de morbiditeit van bariatrische chirurgie weg

* Het laat geen littekens na omdat er geen sprake is van insnijdingen

* Het gaat om een minimaal invasieve ingreep omdat het endoscopisch gebeurt

* In sommige gevallen is het financieel interessanter voor de patiënt

* De chirurgische ingreep duurt 90-123 minuten. 

* Op dezelfde dag krijgt patiënt medisch ontslag, of kan de patiënt indien nodig 12-24 uur in het ziekenhuis of kliniek verblijven voor medische nazorg na de behandeling. 

GASTRIC SLEEVE

De endoscopische Gastric Sleeve (letterlijk maagmouw) is een niet chirurgische methode om de maag te verkleinen. Deze maagverkleining draagt bij tot een veel eerder gevoel van verzadiging na inname van voedsel. 

Apollo Overstitch heeft verschillende voordelen ten opzichte van de chirurgische ingrepen bij de behandeling van obesitas, te weten:

* Het uitvoeren van endoscopische hechtingen

* De herstelperiode is sneller dan bij chirurgische ingrepen

* Het neemt de morbiditeit van de chirurgische ingreep weg

* Het laat geen littekens na

* Het verbetert de gezondheidsproblemen die voortvloeien uit obesitas, zoals suikerziekte, hart-en vaatziekten, vette lever. 

APOLLO OVERSTITCH GASTRIC SLEEVE

ENDOSCOPISCHE BARIATRISCHE CHIRURGIE

Sistema de Sutura
Sistema de Sutura Endoscópica
Apollo Endosurgery
Manga Gástrica Endoscópica

Wie zijn de patiënten die het beste in aanmerking komen voor de Apollo Overstitch methode?

Om deze techniek ter behandeling van obesitas toe te kunnen passen, is het aan te bevelen dat de patiënt aan de onderstaande voorwaarden voldoet:

* Leeftijd tussen 18-65 jaar

* BMI tussen 30 en 40-42. In geval van hogere mate van morbide obesitas of ernstige obesitas is medisch en psychologisch oordeel vereist. In deze gevallen is gewichtsverlies voorafgaande aan de techniek gewenst, om het gewenste resultaat te bereiken. 

* Minstens 2 jaar na eerdere bariatrische chirurgie waarbij sprake is van mislukking en de patiënt gewicht heeft herwonnen na het voltooien van de ingreep. 

* Stabiel gewicht of het is niet gelukt om gewicht te verliezen gedurende een periode van minimaal 9-10 maanden. In het begin kan de patiënt 40% gewichtsverlies hebben bereikt en met een BMI van 35 of minder. Eerdere mislukte chirurgische interventies. 

* Er mag geen sprake zijn van eiwitondervoeding, vastgesteld en bevestigd door albumine serica serum > 3g/dL.

* Medisch, voedingskundig en psychologisch onderzoek met succes ondergaan en zonder contra-indicaties. 

* De patiënt moet bereid zijn mee te werken aan de follow-up van de ingreep: voedingsaanbevelingen / eetpatroon, evaluatietests en psychologische ondersteuning zijn van fundamenteel belang. 

APOLLO OVERSTITCH GASTRIC SLEEVE

ENDOSCOPISCHE BARIATRISCHE CHIRURGIE

MEDISCH ENDOSCOPISCHE APPARATUUR VAN DE LAATSTE GENERATIE

Dr. Toledo-Pimentel
Dr. Toledo-Pimentel Víctor
Apollo Overstitch Endosurgery
Reparación endoscópica
www.toledopimentel.es
Especialista en Aparato Digestivo

                                                 Dr. Víctor Toledo-Pimentel

APOLLO OVERSTITCH GASTRIC SLEEVE

ENDOSCOPISCHE BARIATRISCHE CHIRURGIE

Wat voelt de patiënt na de ingreep?

Over het algemeen heeft de patiënt na de ingreep, die onder algehele anesthesie plaats vindt geen last van klachten. De patiënt kan echter wel last hebben van een vol gevoel, omdat de maagcapaciteit verminderd is. 

Er kan sprake zijn van minimale neveneffecten gedurende de eerste 4-6 dagen na de ingreep. De patiënt kan last hebben van spugen na inname van vloeistoffen/dranken, misselijkheid en/of buikpijn die vervelend kan zijn maar geen risico met zich mee brengt. In deze gevallen moet de patiënt de juiste medicatie gebruiken die Dr. Toledo-Pimentel zal voorschrijven om de klachten te verminderen en die verplicht ingenomen moet worden door de patiënt. 

Tegelijkertijd moet de patiënt op progressieve wijze voedsel tot zich gaan nemen en wordt hierbij gecontroleerd en ondersteund door de Grupo Terapéutico de Obesidad. 

Daarna kan de patiënt zijn normale leven weer oppakken. 

Gedurende de ingreep zal de patiënt niets voelen omdat alles, zoals eerder vermeld, onder algehele anesthesie wordt uitgevoerd. Daarnaast zal de patiënt, zoals voorgeschreven, pijnstillers en antibioticum gebruiken. 

Hoe moet de patiënt zich voorbereiden?

Dr. Toledo-Pimentel zal voorafgaande aan de ingreep een compleet bloedonderzoek aanvragen, waarin eiwitwaarden, etcetera worden bepaald. Daarnaast worden een ECG (elektrocardiogram), spirometrie (medisch onderzoek dat de functie van de longen meet), echografie en röntgenfoto van de abdomen aangevraagd. Deze uitgebreide onderzoeken zijn nodig om de klinische situatie van de patiënt te kunnen bepalen. 

Meestal is medicatie voorafgaande aan de ingreep vereist: maagbeschermer 7-14 dagen vóór de ingreep en 3 dagen voor de ingreep moet de patiënt een vloeibaar dieet volgen en 7 uur voor de ingreep nuchter zijn. 

In alle gevallen moet de schriftelijke toestemming voor begrip van en voor het uitvoeren van de techniek door de patiënt worden ondertekend. 

Risico ‘s en contra-indicaties

* Zwangerschap en borstvoedingsperiode

* Psychiatrische patiënten

* Drugs- en alcoholgebruik

* Grote hiatus hernia (middenrifbreuk) en actieve gastro-oesofageale reflux (het terugstromen van de inhoud van de maag in de slokdarm)

* Spijverteringsziekten zoals maagzweren of slokdarmspataderen 

* Eerdere ingrepen ( minimaal 2 jaar geleden) van de maagholte, zoals BY-PASS

* Deshicentie van de hechtingspunten die een tweede ingreep behoeven om de onstane situatie op te lossen. 

* Noodzaak om ten minste gedurende 3 maanden een maagbeschermer te slikken na Gastric Sleeve

* Het niet naleven van de medische, voedings, en psychologische indicaties die door het behandelend team zijn voorgeschreven aan de patiënt

Bij Endo-Sleeve endoscopie blijven vele van de theoretisch mogelijke complicaties die gepaard gaan met chirurgische behandeling, uit. In de gemelde gevallen is er geen sprake geweest van belangrijke gerelateerde complicaties van de procedure, hetgeen betekent dat het om een veilige techniek gaat. Daarom kan men concluderen dat de endoscopische procedure in handen van experts een veilige techniek is. 

APOLLO OVERSTITCH GASTRIC SLEEVE

ENDOSCOPISCHE BARIATRISCHE CHIRURGIE

Follow-up na ingreep

Grupo Terapéutico de Obesidad Alicante is een team dat gespecialiseerd is in de behandeling van obesitas en die de patiënt op een persoonlijke manier zal adviseren en bijstaan tijdens het gehele gewichtsverlies proces met de grootste veiligheid en garantie van de beste professionals. Zij hebben ruime ervaring in de verschillende behandelingsmethodes van obesitas, en wat zeker zo belangrijk is, zij hebben ruime ervaring in de fase die na de ingreep volgt (follow-up). 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen met de mogelijkheid om samen met ons gedurende 7-12 maanden gewicht te verliezen met nazorg en follow-up van 12, of 24, of 36 maanden, afhankelijk van de individuele behoeften van elke patiënt.

Het is een endoscopische bariatrische behandeling zonder chirurgie met bewezen resultaten.

Dr. Toledo-Pimentel Víctor

                                                      www.toledopimentel.es

Telefoonnummer met persoonlijke begeleiding  

601192811  – 644421971