Dr. Víctor Toledo – Pimentel
Spijsvertering specialist en endoscopie.

EERSTE BEHANDELINGSMETHODE VOOR GEWICHTSVERLIES ZONDER INVASIEVE INGREEP

ELIPSE MAAGBALLON

De door te slikken en verteerbare Maagballon ELIPSE

Wat is Elipse?

Een maagballon die in een kleine capsule zit die via de mond wordt ingenomen.
Deze methode wordt altijd toegepast met een drievoudige behandelingstherapie (arts/diëtist/psycholoog) inclusief medische controle, een persoonlijk dieet en psychologische ondersteuning om het eetgedrag / voedingspatroon van de patiënt te veranderen.

Deze behandelingsmethode kan niet bij patiënten met morbide obesitas toegepast worden, echter alleen bij patiënten met een overgewicht van graad I – II, en obesitas graad I en II.

Wat is het doel?

De resultaten van de behandeling van obesitas met de door te slikken en verteerbare maagballon Elipse zijn voor de patiënt zichtbaar binnen 4 maanden vanaf het moment van plaatsing van de ballon, met een gewichtsverlies van 20-25 kg.
Volgens de laatste onderzoeken kan de patiënt met deze methode ongeveer 50% van het initiale overgewicht verliezen.

Hoe gaat men te werk?

De plaatsing van de Elipse ballon wordt uitgevoerd op de afdeling Radiologie, daar de patiënt eerst een röntgenonderzoek van ongeveer 10 minuten moet ondergaan. Daarna wordt de ballon door een eenvoudige procedure die 10-15 minuten duurt, ingebracht.
De maagballon zit in een capsule verbonden aan een slangetje. De capsule wordt door de patiënt ingeslikt met water. Het slangetje maakt het mogelijk de ballon met vloeistof te vullen.
Als de capsule zich in de maag bevindt, opent deze zich, komt de maagballon vrij en wordt deze gevuld met een steriele vloeistof (550-600 ml).

Het is een methode waarbij geen endoscopie nodig is voor de plaatsing en verwijdering van de maagballon

De arts zal door middel van een radiografie de ligging van Elipse bevestigen en vervolgens de maagballon met een speciaal apparaat vullen. Als de ballon compleet gevuld is,zal de arts van het ziekenhuis Dr. Víctor Toledo – Pimentel, Spijsvertering specialist en endoscopie, het geleidingsbuistje/slangetje en de ballon zal in de maag blijven drijven. De patiënt kan dezelfde dag naar huis, omdat het om een eenvoudige techniek gaat waarbij geen anesthesie (verdoving) nodig is.

De maagballon Elipse zal 4 maanden in de maag blijven zitten. Na deze tijd zal de ballon spontaan oplossen en zonder risico via natuurlijke wegen verdwijnen, omdat de silicone zichzelf afbreekt. Derhalve dient de ballon NIET via endoscopie of verdoving verwijderd te worden.

Als de ballon Elipse eenmaal geplaatst is, moet de patiënt een persoonlijk gezond voedingsprogramma volgen, toegewezen door de specialisten in voedings- en dieetleer van het ziekenhuis. Dr. Víctor Toledo – Pimentel
Spijsvertering specialist en endoscopie.
GRUPO TERAPÉUTICO DE OBESIDAD
ALICANTE – MURCIA – VALENCIA

Tijdens dit programma is fysieke activiteit noodzakelijk en moet de levenswijze veranderd worden met psychologische ondersteuning.

Het doel van Elipse is het gewichtsverlies te vergemakkelijken gedurende de 4 maanden dat Elipse in de maag verblijft.

Wat kan de patiënt voelen?

Gedurende de plaatsing van de ballon voelt de patiënt een licht ongemak door het inslikken van de capsule en in het begin een licht gevoel van misselijkheid die door de op voorhand ingenomen medicatie tot een minimum wordt beperkt.
Gedurende de eerste dagen is het normaal last te hebben van wat braken en misselijkheid waar geen risico aan verbonden is.
Om de ongemakken te vermijden, moet de patiënt de medische voorschriften, die door de specialist zijn voorgeschreven in het aan de patiënt overhandigde dossier, opvolgen.
Daarna kan de patiënt zijn normale manier van leven vervolgen.

Hoe bereidt de patiënt zich voor?
De specialist van het ziekenhuis Dr. Toledo-Pimentel Víctor zal voorafgaand een algemeen basisonderzoek uitvoeren en een ECG (electrocardiogram) om de klinische situatie van de patiënt te bestuderen. In het algemeen is voorafgaand (3 tot 4 dagen) medicatie voor de bescherming van de maag vereist. Een dieet is niet noodzakelijk, maar de patiënt moet wel 7 uur voor de ingreep nuchter zijn.

Risico’s en contra-indicaties

– Zwangerschap en borstvoeding
– Patiënten met psychiatrische ziekten
– Drugs- en alcoholgebruik
– Grote hiatus hernia (grote middenrifbreuk) en actieve Gastro-oesofageale reflux
(het terugstromen van de inhoud van de maag in de slokdarm)
– Spijsverteringsziekten zoals maagzweer of slokdarmspataderen
– Eerdere ingrepen van de maagholte
– Contra-indicaties van willekeurige endoscopische ingreep

In alle gevallen moet de patiënt schriftelijke toestemming geven voor de uitvoering van de ingreep.

Wenda Claudia van Wijk

Mocht u geïnteresseerd zijn in deze behandeling en/of nadere informatie willen ontvangen over ELIPSE dan kunt u een e-mailsturen naar wenda.van.wijk@icloud.com in contact te brengen met Dr. Toledo – Pimentel, Víctor

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *